Financiën

Het is in Nederland zo geregeld dat uw kind gratis naar school kan!

Scholen worden gesubsidieerd door de overheid. Van dit geld kan een bestuur onderhoud, leermiddelen en leerkrachten betalen. Aanvullend daarop maken scholen een plan voor extra uitgaven. Dit plan wordt jaarlijks voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Extra uitgaven maken het mogelijk dat wij feesten kunnen organiseren, op excursie kunnen gaan of ons schoolplein kunnen voorzien van speeltoestellen. Wij vragen hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage. We hanteren geen contant geld, u krijgt voor alle uitgaven een factuur toe gemaild. Contactpersoon voor de financiële communicatie is Pia van Steenbergen, onze administratieve kracht. U kunt haar bereiken via administratie.vlinderboom@cnsede.nl In de schoolgids leest u wat de jaarlijkse vrijwillige bijdragen voor dit schooljaar zijn.

Financiering van toetsen en testen

Wanneer er voor uw kind extra extern onderzoek nodig is (bv. capaciteitentest, psychologisch onderzoek) of externe therapie dan komen de kosten hiervan meestal op het bordje van de ouders. Sommige onderzoeken (bv. dyslexie) worden vergoed door uw zorgverzekering, afhankelijk van uw pakket uiteraard. Als school hebben we niet genoeg budget om individuele onderzoeken te kunnen financieren. In een enkel geval krijgen we vanuit het SWV hiervoor een vergoeding.

Financiële ondersteuning

Wanneer de ouderbijdragen voor u te hoog zijn omdat u leeft van een minimum-inkomen, kunt u in overleg gaan met onze directeur. We kijken dan samen naar een passende oplossing. Eventueel worden kosten kwijt gescholden. Het kan nooit zo zijn dat uw kind niet kan deelnemen aan een activiteit omdat ouders niet kunnen bijdragen. De gemeente Ede geeft mensen met lage inkomens een bijdrage voor indirecte schoolkosten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Ede.