Kanjerschool

Je bent een kanjer!

Jij bent een kanjer! Dat is toch een ontzettend leuk compliment om te krijgen. Op de Vlinderboom werken we met de kanjertraining. Waarbij elk kind wordt gezien als een kanjer. Een kanjer is iemand waar je trots op mag zijn. Iemand die zijn best doet en probeert het beste uit zichzelf of een ander te halen. Dat kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door iemand te helpen, er voor iemand te zijn.

Vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect

Een goede sociale ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een kind tot een zelfstandig mens. Het is belangrijk dat het kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met een ander. Op De Vlinderboom gebruiken we hiervoor de methode “Kanjertraining”. De lessen spitsen zich toe op de vraag wie: hoe gaan wij (vanaf nu) met elkaar om op een goede manier?’ Zo leren kinderen problemen op sociaal-emotioneel gebied samen, al dan niet met behulp van de leerkracht, zelf op te lossen of te voorkomen.

Positief leren denken

De Kanjertraining die op onze school wordt gegeven, geeft uw kind handvatten in sociale situaties, en daardoor komen tijd en energie vrij. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft een kind minder last van sociale stress.

Afspraken

Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

We werken samen

We hebben plezier

We doen mee

De leerkrachten van De Vlinderboom zijn in het bezit van de licentie Kanjertraining. De Kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen. Iedereen wil toch een Kanjer zijn!