IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesaanpak voor het basisonderwijs
die kinderen effectief en doelgericht wil laten leren. Vanuit een centraal thema werken leerlingen aan leerdoelen. Zo weten leerlingen beter waaraan ze werken en of ze hun doel ook bereikt hebben.

Belevingswereld

In ons onderwijs staat de ‘echte wereld’ centraal. Kinderen zijn nieuwsgierig en daar haken we op in. Aansluitend op hún belevingswereld. Dat werkt! We ondersteunen kinderen boven zichzelf uit te stijgen. Hun grenzen te verleggen. Nieuw stappen te zetten in hun ontwikkeling. Hoe gaaf is dat!

Eigen inbreng leerlingen

Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en de vormgeving van het leren: zij formuleren eigen leervragen en gaan hiermee aan de slag. Leerlingen zijn zich zodoende meer bewust van het doel van het leren en ook in hoeverre ze het doel beheersen.

Tijdens een thema van IPC gebruiken we de leercyclus.

Ontdekkend onderwijs

Om vertrouwd te raken met de wereld om ons heen werken we veel in thema’s. We merken dat kinderen dan super betrokken zijn. Er is zoveel te spelen en te ontdekken. Zo leert een kind dat een lieveheersbeestje er niet zomaar is. En dat de klimaatcrisis best ingewikkeld is. Zicht krijgen op de wereld om je heen, helpt ons om de goede keuzes te maken. Daar gaat het tenslotte om: dat uw kind een wereldburger wordt.

We dagen hen uit tot onderzoeken, tot ontdekken en het zelf vinden van antwoorden. Door aan de slag te gaan met thema’s leren kinderen vragen te formuleren, antwoorden en oplossingen te bedenken, verbanden te leggen en nieuwe kennis toe  te passen. Bij onderzoekend leren is uiteraard een uitdagende leeromgeving nodig. Ons gebouw, schoolplein en Spinozaspeelpark biedt leer- en doe plekken voor onderzoeks- en ontdekactiviteiten.