Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat we lessen en methodes afstemmen op wat een kind nodig heeft. Met duidelijke afspraken krijgt uw kind een vertrouwde leeromgeving. Daardoor is het onderwijs voor iedereen passend.

Ondersteuningsbehoefte van uw kind

Wanneer wij er zelf niet uitkomen, vragen we hulp van het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Het is fijn als er deskundigen meekijken of als er voor een kind extra ondersteuning komt op school. Op die manier kunnen we verreweg de meeste kinderen helpen, ook als zij een complexe ondersteuningsbehoefte hebben. In een enkel geval gaan we, samen met u als ouder, op zoek naar een plek op een andere school. Zo krijgt iedere leerling het onderwijs dat het beste bij hem of haar past.