Over de organisatie

Welkom op De Vlinderboom!

De naam zegt het al. Vlinders zijn kleurrijk en altijd onderweg. Al fladderend vinden ze wat ze nodig hebben. Voedsel en een warme plek. Dat geeft een vlinderboom aan vlinders. De kinderen op de Vlinderboom zijn ook kleurrijk. Ze zijn nieuwsgierig en willen alles bekijken. Onze school biedt kinderen een veilige plek waar ze het voedsel en de warmte voor hun toekomst kunnen vinden. Een bloeiende school, veelkleurig als de kinderen zelf.

Leren met plezier

Naast de basisvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen hebben we op onze school een breed onderwijsaanbod. We spreiden samen met de kinderen onze vleugels uit en ontdekken de wereld. Net als de vlinders in de natuur. De wereld is niet in hokjes te verdelen. Onze school ook niet. Alles in de wereld is met elkaar verbonden. Dat ervaren de kinderen doordat we muziek, creative vorming, wereldoriëntatie en Engels geïntegreerd aanbieden.

In ons onderwijs staat de ‘echte wereld’ centraal. Kinderen zijn nieuwsgierig en daar haken we op in. Aansluitend op hún belevingswereld. Dat werkt! We ondersteunen kinderen boven zichzelf uit te stijgen. Hun grenzen te verleggen. Nieuw stappen te zetten in hun ontwikkeling. Hoe gaaf is dat!

Ouderbetrokkenheid

‘It takes a village to raise a child’. Het leren en ontwikkelen van kinderen vraagt om samenwerking. De samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders is voor ons heel belangrijk. Daarom doen kinderen vanaf groep 4 mee met het rapportgesprek. Ouders zijn onze partners bij het leren en ontwikkelen van hun kind. De lijnen zijn kort. Ouders brengen hun kinderen tot in de klas en kunnen met de inloop meedoen met een activiteit. De Vlinderboom is een gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten.