Identiteit

De Vlinderboom is een protestants-christelijke basisschool. Wij leven en werken vanuit ons geloof in God. We geven dit een belangrijke plaats in onze omgang met uw kind. Voelt u zich daarbij thuis? Dan is uw kind bij ons op de juiste plek.

Iedereen telt mee!

Ieder kind is uniek. Heeft een eigen identiteit. Ieder kind telt mee. De Vlinderboom is een hoopvolle leef- en leeromgeving. Je mag hier zijn en worden wie je bent!

Christen zijn is voor ons een werkwoord. Via (Bijbel)verhalen, gesprekken, liederen, gezamenlijke vieringen en aandacht voor elkaar. Dát bepaalt onze identiteit. Respect voor elkaar, zorgen voor een ander. Dat brengen we de kinderen bij. Want we hebben elkaar nodig.

Feestdagen

Met elkaar staan we stil bij christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. Dit vieren we met elkaar. Soms in de klas, soms met heel de school. We vinden het belangrijk om samen te herdenken.